Indywidualne sesje oddechowe

Indywidualne sesje oddechowe dają możliwość nauki technik oddechowych, lub pracy nad wybranymi przez Ciebie problemami, wzorcami życiowymi, własnymi celami lub zasobami. Wybrane przez Ciebie tematy stają się całkowitym punktem skupienia naszej uwagi.

Jak wygląda sesja?​​
 ​

Podczas pierwszego spotkania zapoznasz się z metodą i omówimy cel i możliwości pracy, a poprzez pierwszą sesję ustalimy, jaki sposób pracy z oddechem będzie najbardziej dla Ciebie odpowiedni.


Podczas kolejnych spotkań będziemy rozpoczynać krótką rozmową o tym, co zmieniło się pomiędzy sesjami. Pracując na poziomie zaawansowanym ustalamy razem intencję do sesji, czyli konkretny temat, związany z Twoją aktualną sytuacją życiową.

Jak wygląda przebieg sesji?

 

 • Podczas sesji pracy z oddechem możesz leżeć lub siedzieć.

 • Koncentrujesz całą swoją uwagę na oddechu i informacjach, jakie on przynosi.

 • Proces ten trwa od 0,5 do 1,5 godz. Oczy są z reguły zamknięte, aby ułatwić samoregulację uwagi na odczuwanych doznaniach emocjonalnych, fizycznych i mentalnych. Oddychamy przez nos albo przez usta w zależności od rodzaju sesji i rezultatu, jaki chcemy osiągnąć. Podczas sesji mogą pojawiać się wglądy w różne sytuacje życiowe i zrozumienie ich przyczyn, znajdywanie rozwiązań i zrozumienie.

 • Mogą ujawnić się pozytywne doznania emocjonalne takie jak głęboki spokój, uniesienie, poczucie stabilności, radość, poczucie siły.

 • Mogą pojawiać się również doznania fizyczne – czasem przyjemne, jak lekkość, ciepło, energia, falowanie, a czasem nieprzyjemne – mrowienie w kończynach, chłód lub ból.

 • Pełna akceptacja odczuwanych doznań przynosi ich uwolnienie, ulgę i wytchnienie.

 • Po sesji pozostaje poczucie lekkości i spokoju.

 • Podczas niektórych sesji potrzebne jest ciągłe porozumiewanie się pomiędzy prowadzącym praktykiem, a oddychającym po to, aby umożliwić przebieg sesji i jej integrację.

Po zakończonej sesji przychodzi czas na integrację i relaks, który może trwać od 5 do 30 minut. Na koniec następuje krótka rozmowa podsumowująca, dająca wgląd w doświadczenia podczas sesji. Pojedyncza sesja zaspokaja ciekawość poznania metody i pozwala doświadczyć niektórych korzyści.Pierwsze 3 sesje dają fundament, który pozwala pracować w sposób bardziej zaawansowany, jak również korzystać z oddechu w codziennych sytuacjach.Cykl 6 sesji daje możliwości do szerszego poznania metody i poznawania szerokiego spektrum jej korzyści.Cykl 12 sesji jest to praca skierowana na transformację wybranej sytuacji życiowej. Możesz potem używać technik oddechowych samodzielnie, wybrać kolejny temat do pracy podczas kolejnego cyklu sesji, lub korzystać z sesji od czasu do czasu, według własnego uznania.Systematyczna praktyka sesji oddechu przez 6 – 24 miesięcy ma charakter pogłębionego procesu rozwojowego.Każdy człowiek ma swoje indywidualne tempo pracy i swoją gotowość na dokonywanie zmian, odkrywanie potrzeb i własne upodobania do określonego rodzaju pracy. Częstotliwość oraz ilość sesji będzie dopasowana indywidualnie do Twojego rytmu.

​Czas trwania: 1,5 do 2 godz.
Cena: 500 PLN
Miejsce: Warszawa
 
Cena może ulec obniżeniu dla uczestników warsztatów lub osób, które regularnie korzystają z sesji w drodze indywidualnych ustaleń.

       ZASADY SESJI:

 1. Zasada szczerości w relacji, obowiązuje zarówno mnie jak i Ciebie

 2. Zasada poszanowania prywatności i poufności informacji, którymi się ze mną dzielisz, obowiązuje mnie.

 3. Decyzja o pracy ze mną podczas sesji indywidualnych oznacza obustronną akceptację powyższych zasad.